Mandıra ürünü veya süt ürünü sütten elde edilen yiyecek veya içecek olarak tanımlanır. Bu ürünlerin üretildiği yere mandıra adı verilir. İşlenmemiş süt genellikle inekten elde edilir; koyun, keçi, manda, at vb. memelilerden de elde edilebilir.

Bozkan Süt Ürünleri 1999 yılında üretim tesislerini TSE ve Türk Gıda Kodeksi üretim standartlarına göre son teknolojik sistemle yeniledi. Bunu takiben Bozkan Sade Yağları olarak marka çalışmasını tamamladı. 2011 yılının ilk aylarında ise şirketleşmesini tamamladı ve profesyonel bir yapıyla tüm Türkiye’ye hizmet vermeye odaklandı. İlk günden bugüne değin değişmeyen en önemli şiarımız; dürüstlük ve işimize saygı oldu.

Sertifikalarımız

MENU